Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng TV Thành Vinh

Hotline: 090 388 2334 info.tv@xaydungthanhvinh.vn

Menu
 

 

Hình ảnh đo độ sụt của bê-tông

By In Hình ảnh thi công On 30/01/2014


Nhân viên thí nghiệm đang tiến hành đo độ sụt của bê-tông thương phẩm tại công trường.


Related Posts

0903882334