Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng TV Thành Vinh

Hotline: 090 388 2334 info.tv@xaydungthanhvinh.vn

Menu
 

 

Hồ bơi công ty Dong Yang

Công trình: Hồ bơi công nhân công ty Dong Yang

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 6, Đồng Nai

Hạng mục: Thiết kế và thi công


0903882334