Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng TV Thành Vinh

Hotline: 090 388 2334 thietkexaydungthanhvinh@gmail.com

Menu
 

 

Nhà ở – 138 Lê Lai

Công trình: Nhà ở – 138 Lê Lai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lê La

Địa điểm: 138 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

Thời gian thi công: 09/08/2018


0903882334