Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng TV Thành Vinh

Hotline: 090 388 2334 info.tv@xaydungthanhvinh.vn

Menu
 

 

Nhà xưởng công ty thức ăn gia súc Hà Lan

Công trình: Nhà xưởng công ty thức ăn gia súc Hà Lan

Địa điểm: KCN Dầu Giây – Đồng Nai

Hạng mục thi công: Thi công khung nhà thép

Thời gian thi công: 2013


Recent Projects

0903882334