Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng TV Thành Vinh

Hotline: 090 388 2334 info.tv@xaydungthanhvinh.vn

Menu
 

 

Sankyu Saigon Logistics

Công trình: Sankyu Saigon Logistics

Chủ đầu tư: Công ty Sankyu Việt Nam

Địa điểm: Nhơn Trạch, Đồng Nai

Hạng mục thi công: Khoan dẫn phục vụ ép cọc D400

Thời gian thi công: 05/2014


Recent Projects

0903882334