Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng TV Thành Vinh

Hotline: 090 388 2334 thietkexaydungthanhvinh@gmail.com

Menu
 

 

Trụ sở UBND Phường 14 Quận 4

Công trình: Trụ sở UBND Phường 14 Quận 4

Chủ đầu tư: BQL Dự án Quận 4

Địa điểm: 71 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4

Hạng mục thi công: Cọc khoan nhồi biện pháp D300, ép cọc BTCT D300

Thời gian thi công: 10/2014


0903882334