Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng TV Thành Vinh

Hotline: 090 388 2334 info.tv@xaydungthanhvinh.vn

Menu
 

 

Xử lý nền móng Lotte Mart Vũng Tàu

Công trình: Lottemart Vũng Tàu

Nhà thầu chính: Phục Hưng Holdings

Địa điểm: TP. Vũng Tàu

Hạng mục thi công: Cọc khoan nhồi biện pháp D500

Thời gian thi công: 2014


Recent Projects

0903882334